Střípky-Čriepky 2005/01 ... Článek 01 (z 10)
Cesky ZnakSlovensky Znak ČS klub
Wellington
Střípky-Čriepky
internetová verze časopisu vydávaného
ČS klubem ve Wellingtonu
Číslo: 2005 / 01

Články: Volary
15 let od pádu železné opony
Dějiny zemí koruny české
Měsíc ve zprávách
Správy zo Slovenska a o Slovensku
Sportovní události
Trochu humoru
Aktuality a dopisy čtenářů
Klubovní zprávy
Závěrečná stránka
HTML verze pro tisk
Cesky Znak Stripky/Criepky Logo Slovensky Znak

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě

  Číslo 01 (No.01)

  Leden 2005 (January 2005)

  Ročník 16 (Vol. 16)


VolaryV široké kotlině, obklopené zalesněnými šumavskými vrcholy, leží starobylé město, proslulé svou svéráznou architekturou, založené při celkové kolonizaci Šumavy na přelomu 13. a 14. století. Procházela tudy větev Zlaté stezky z Pasova do Prachatic, což dodnes připomíná dlouhé ulicovité náměstí.

volarykostel.gifKostel sv. Kateřiny ve Volarech který prošel několika přestavbami

V držení Volar se postupně vystřídali vyšehradská kapitula, Rožmberkové, císař Rudolf II. a od roku 1719 Schwarzenberkové. Kupci, putující na Zlaté stezce, měli ve Volarech noční odpočinek, z čehož spolu s výnosnými cly za dovážené zboží měli zdejší obyvatelé zajímavé příjmy. Petr Vok vydal Volarským listinu, podle níž směli zabavit vozy i s nákladem a koňmi kupcům, kteří nedodrželi povinný směr stezky. Zdejším obyvatelům se přezdívalo “volaři”, to proto, že kromě příjmů, plynoucích z provozu na Zlaté stezce, živilo obec i intenzivní dobytkářství. Racionální chov dobytka podle alpských zvyků zavedli v 16. století do Volar osadníci ze Štýrska a Tyrol, kteří se od ostatních lišili vzhledem, zvyky i typem domů. Právě díky jim se tu vyvinul specifický typ “volarského domu”, blízký typickým alpským obydlím. Tyto objekty tvořily až do požáru v polovině 19. století převážnou zástavbu obce. Architektonicky ojedinělé volarské domy se ještě na některých místech obce, od roku 1871 města, zachovaly. Většinou pocházejí z 18.

volarydum16col.gif

století. Jsou typem selského horského dvorce, pro který je charakteristické soustředění celého hospodářství do jediného domovního celku, pod jednu střechu. Je to dřevěná, velmi široká stavba s kamennými částmi přízemí, případně s celým přízemím z kamene, krytá širokou sedlovou střechou, pod kterou se vešla jak obytná část, tak chlévy, stodola a často i dvorek. Vchod býval umístěn ve středu vstupního průčelí, nad ním se zřizovala přes celou šířku domu pavlač, později s bohatě vyřezávanými sloupky, v níž se skladovalo seno. Takových domů se ve městě uchovaly zhruba dvě desítky, k nejhezčím patří čp. 41, 42, 55, 67, 70, 71, 99, 102, 159, 160-164 aj. Na náměstí stojí kostel svaté Kateřiny, původně pozdně gotický, v letech 1669-1690 nově vystavený v raně barokním stylu podle projektu J. Canevaleho a opět po požáru v roce 1754 podle návrhu A. Martinelliho.

Při okraji města na hřbitově je památník obětí pochodu smrti z konce 2. světové války a hroby 96 žen české, ruské, německé, polské a maďarské národnosti, které tu zahynuly při cestě z koncentračního tábora v Ravensbrüku.

Převzato z knihy:

999 turistických zajímavostí České republiky

Knihu vydala Kartografie Praha, Františka Křížka 1,

170 30 Praha 7, E-mail: digiteam@kartografie.cz

homepage: www.kartografie.cz