Střípky-Čriepky 2005/03 ... Článek 01 (z 10)
Cesky ZnakSlovensky Znak ČS klub
Wellington
Střípky-Čriepky
internetová verze časopisu vydávaného
ČS klubem ve Wellingtonu
Číslo: 2005 / 03

Články: Volary
15 let od pádu železné opony
Dějiny zemí koruny české
Měsíc ve zprávách
Správy zo Slovenska a o Slovensku
Sportovní události
Trochu humoru
Aktuality a dopisy čtenářů
Klubovní zprávy
Závěrečná stránka
HTML verze pro tisk
Cesky Znak Stripky/Criepky Logo Slovensky Znak

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě

  Číslo 03 (No.03)

  Březen 2005 (March 2005)

  Ročník 16 (Vol. 16)


Kraslice


erbkraslic.gifKraslický Erb

Město a horské středisko leží v údolí Svatavy v nejzápadnější části Krušných hor. Původně královské horní město bylo založeno pod stejnojmenným hradem u obchodní stezky z Duryňska při nalezištích stříbra, mědi a cínu, připomínaných roku 1272. Městečku udělil Karel IV. v roce 1370 chebské právo s odvolacím právem v Lokti. Městské výsady potvrdil roku 1437 i král Zikmund a až do roku 1557 byly Kraslice královským korunním lénem a byly často zastavovány. Za panování Šumburků v roce 1601 vznikl Kraslický horní řád, bylo zřízeno i horní hejtmanství. Od 17. století začalo hornictví upadat, lidé hledali nový způsob obživy, rozvíjelo se především paličkování krajek, pletení, tkaní a především výroba hudebních nástrojů.

V roce 1631 přišel do Kraslic první houslař, rozšiřovala se i výroba dřevěných dechových a později plechových nástrojů. V Kraslicích byla možná vynalezena foukací harmonika. Její strojní výroba tady ale začala určitě jako první již roku 1829.

Rozvoji průmyslu napomohlo vybudování železniční trati Sokolov-Kraslice-Klingenthal v letech 1873-76. V období 2. světové války byla v objektu Krajky Kraslice zřízena pobočka ženského koncentračního tábora a v dubnu 1945 zemřela řada polských žen transportovaných z koncentračního tábora na bombardovaném nádraží. Po válce se výroba soustředila především do podniků AMATI (hudební nástroje) a KRAJKA.

dekanskykostelkraslice.jpg

Ve městě stojí novorománský kostel Božího Těla, který v letech 1893-96 nahradil původní goticko-renesanční svatyni ze 16.-17. století. Ze starého kostela zůstal barokní krucifix ze 17. století. Socha P. Marie pochází z 18. století, kaplička sv. Jana Nepomuckého se sochou z roku 1708, socha sv. Jana Nepomuckého u Jánského mostu z 18. století, cennou památkou je barokní náhrobník dvou synů hejtmana K.J. Winklera z Heimfeldu z doby kolem roku 1667.

nejstarsidumvkraslicich.jpg

V Kraslicích objevíme i hezké doklady architektury domů s hrázděným patrem. Na vrchu HRADIŠTĚ (715 m) stával původní kraslický hrad. Další významnou dominantou je OLOVĚNÝ VRCH (802 m) s výletní restaurací a rozhlednou. Na dohled jsou i rekreační obce BUBLAVA (hraniční přechod pro pěší) a STŘÍBRNÁ. Všude v okolí jsou ideální lyžařské terény s vleky.

Převzato z knihy:

999 turistických zajímavostí České republiky

Knihu vydala Kartografie Praha, Františka Křížka 1,

170 30 Praha 7, E-mail: digiteam@kartografie.cz

homepage: www.kartografie.cz