Střípky-Čriepky 2005/03 ... Článek 09 (z 10)
Cesky ZnakSlovensky Znak ČS klub
Wellington
Střípky-Čriepky
internetová verze časopisu vydávaného
ČS klubem ve Wellingtonu
Číslo: 2005 / 03

Články: Volary
15 let od pádu železné opony
Dějiny zemí koruny české
Měsíc ve zprávách
Správy zo Slovenska a o Slovensku
Sportovní události
Trochu humoru
Aktuality a dopisy čtenářů
Klubovní zprávy
Závěrečná stránka
HTML verze pro tisk

Aucklandská stránka

Spolek Čechů a Slováků v Aucklandu - PO. Box 106 327, Downtown Post Shop, AucklandAhoj všichi,

máme skvělé zprávy o vízech:

Working Holiday Viza pro Čechy je v platnosti informace na:

http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/workingholiday/caniworkinnz/whatisrequired/schemerequirements/czechwhs.htm


Bezvízový styk pro Slováky bude v platnosti od 1.4.2005.

Podrobnosti též najdete na webových stránkách:

http://www.immigration.govt.nz/


Elektronická turistická víza do Austrálie pro Čechy a Slováky můžete žádat na této webové stránce:

http:/www.ecom.immi.gov.au/visas/applyNow.do?form=VSS

Platí to pouze pro turistická víza. Tranzitní musíte dál žádat klasicky přes australský konzulát.


Proběhlá akce - Guláš Párty - 30. ledna 2005:

Shakespeare Regional Park - podle očekávání největší akce roku, ale s rozhodně neočekávanou vysokou účastí téměř 200 lidí! Takže jsme opravdu překonali loňský rekord, a to rovnou víc jak dvojnásobně. Nakonec bylo 9 různých gulášů, všechny se snědly a po chlebu i houskách se jen zaprášilo. Jako zlatý hřeb vystoupila skupina Psychiatrio - Samson Lenk, Slávek Janoušek a Vlasta Redl a byla odměněna velkým ohlasem. Jirka Červinka má celý koncert nahraný, takže kdo máte zájem, napište mu na: cheeroke.ali@paradise.net.nz

Fotky z akcí budeme dávat na naší webovou stránku:

www.csclub.org.nz

Děkujeme všem za skvělou účast.


Děkujeme Vám všem, kteří jste se uvedených akcí zúčastnili, je zřetelně vidět, že akce mají vzestupnou tendenci, hlavně díky stále většímu okruhu stálých účastníků a přílivu mladých imigrantů.


Generální schůzka

V neděli 15.5.2005 od 14:45 do 17:15, Fergusson Park Hall, 5 Olea Road, One Tree Hill / Oranga. Shrneme působení Výboru a Klubu za poslední rok, prodiskutujeme návrhy na další rok, bude předložena finanční zpráva a zvolen nový Výbor. Potom bude občerstvení a volná diskuse / zábava.


Změny ve Výboru

Definitivním odjezdem Margity Freeman do Skotska stávající Výbor ztratil jednoho člena, ale zároveň přibyli další 3 členové, kteří měli zájem se podílet na organizaci našich akcí, a to Martin a Alena Rajcokovi a Jitka Bloomfield. Na generální schůzce naopak chce dát k dispozici svoji funkci pokladní Táňa Kailingová, takže budeme muset zvolit novou - nového. Táňa ale dále zůstane ve Výboru. Je potěšitelné, že stále více lidí je ochotno přidat ruku k dílu, od toho se pak odrazí úroveň a návštěvnost akcí, která se stabilně zvyšuje.


Veřejné kulturní a sportovní akce v Aucklandském regionu najdete na těchto webových stránkách:

www.aucklandcity.govt.nz/whatson/events

www.aucklandregion.com/content/index.cfm?pageid=4

Plánované akce:

Dětský den a fotbal - neděle 3.4. od 14:00 hod. ragbyové hřiště na Puriri Drive v Cornwall Park (One Tree Hill) - budou probíhat hned dvě akce najednou. Pro sportovce bude zorganizován fotbalový zápas, pro rodiče s dětmi soutěže ve stylu dětského dne (skákání v pytli, nošení vajíčka na lžíci, házení kroužků na kuželky, běhání svázaných dvojic dítě-rodič, přetahování lanem, kousání koláče a jiné), samozřejmě s cenami. Pro dětskou akci potřebujeme od těch z vás, kteří máte děti, předběžnou představu, kolik dětí se zúčastní, jaké věkové kategorie, kdo jste ochoten při soutěžích pomáhat a jestli máte nějaké další nápady, co s dětmi dělat. Pro děti bude připravené i občerstvení. Po soutěžích můžeme hrát petauque anebo při vhodných podmínkách pouštět s dětmi draky.


Výlet do minulosti - neděle 17.4. od 13:00 hod., Howick Historical Village (www.fencible.org.nz), Bells Road, Highland Park - jednou za měsíc tento skazen ožije dobovými kostýmy, pokaždé s jinou tematikou. 17.4. to bude “Cestování v době viktoriánské”. Pro všechny, ale hlavně pro děti, to bude příležitost vidět NZ na konci 19. století. V případě špatného počasí neházejte flintu do žita, půjdeme na odpolední představení do blízkého kina Village a / nebo poté do London Shed hned vedle.


Předběžné akce:

Integrační Párty

Filmový maratón

Bruslení

Výlet na hory / lyžovačka

O těchto akcí vás bude informovat vedení klubu.


Oznamy:

Děláte si NZ řidičák?

A máte problém s tím, že české ani slovenské řidičáky nemají omezenou platnost jako NZ a místí úředníci to nejsou schopni pochopit? Mirek má teď k dispozici oficiální potvrzení v angličtině od českého velvyslanectví, že české řidičáky skutečně nemají omezenou platnost. Kdo budete chtít kopii, kontaktujte Mirka na tomto e-mailu:

csclubauckland@hotmail.com

Doufáme, že i slovenské velvyslanectví nám časem toto potvrzení pošle, žádali jsme obě velvyslanectví najednou.


Podívejte se na tyto zajímavé webové stránky:

http://czechworldnews.com

www.exil.sk

http://www.czechphoto.org

http://czmisie.unas.cz

www.tatranci.wz.cz

www.csclub.org.nz

www.stationlodge.co.nz


Předseda a členové výboru Československého klubu v Aucklandu přejí všem pěkné Velikonoční svátky

Mirek Pištora