Střípky-Čriepky 2005/10 ... Článek 04 (z 10)
Cesky ZnakSlovensky Znak ČS klub
Wellington
Střípky-Čriepky
internetová verze časopisu vydávaného
ČS klubem ve Wellingtonu
Číslo: 2005 / 10

Články: Volary
15 let od pádu železné opony
Dějiny zemí koruny české
Měsíc ve zprávách
Správy zo Slovenska a o Slovensku
Sportovní události
Trochu humoru
Aktuality a dopisy čtenářů
Klubovní zprávy
Závěrečná stránka
HTML verze pro tisk

Správy zo Slovenska a o SlovenskuDospelí si budú môcť zvoliť ďalšie dve mená

Slovenskí občania s dvojitým štátnym občianstvom, budú môcť mať meno v podobe v súlade s právom alebo tradíciou krajiny, ktorej druhé občianstvo majú. Táto možnosť je navrhnutá v novele zákona o mene a priezvisku z dielne rezortu vnútra, ktorou sa bude zaoberať v utorok Legislatívna rada vlády. Ministerstvo týmto návrhom reaguje na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktoré je pre členské krajiny záväzné. Novelou Ministerstvo vnútra SR spresňuje prípady, keď na zmenu mena a priezviska nebude potrebné žiadať povolenie obvodného úradu a zmenu urobí na základe vyhlásenia matrikár. Pôjde napríklad o zmenu mena pri osvojení dieťaťa, rozvode či pri prepise cudzojazyčného mena do slovenskej pravopisnej podoby. Na obvodné úrady by mala prejsť právomoc povoľovať zmenu mena pri hanlivých, výstredných či smiešnych priezviskách. Občania, ktorým rodičia pri zápise do matriky zapísali len jedno meno, si po dovŕšení 18. roku veku budú môcť podľa návrhu zvoliť druhé, alebo aj tretie meno. Ak tak urobia, nebude sa to považovať za zmenu mena. Novela upravuje aj pravidlá pri určovaní mena dieťaťa v prípadoch, keď sa čaká na určenie otcovstva. O zmene mena po určení otcovstva bude rozhodovať obvodný úrad, ktorý bude posudzovať či je to v záujme dieťaťa. Ak nie, zmenu nepovolí.

SME 19.9.2005


Slováci sú medzi najohrozenejšími chudobou

Obyvatelia Slovenska patrili v roku 2003 podľa štatistického úradu Eurostat v Európskej únii (EÚ) medzi najohrozenejších chudobou. Riziku chudoby kvôli nízkym príjmom podľa úradu čelilo až 21 percent Slovákov. Z 25 krajín EÚ dosahovalo riziko chudoby takúto úroveň už len v Írsku a Grécku. Naopak najmenej hrozila chudoba Čechom, kde podľa Eurostatu dosahoval tento ukazovateľ hodnotu iba osem percent. Priemer celej únie bol pritom 16 percent. Lepšie ako Slováci boli na tom všetci ostatní obyvatelia z krajín Visegrádskej štvorky (V4), keď v Maďarsku hrozila chudoba 10 % obyvateľov a v Poľsku to bolo približne 17 %. V celej EÚ ohrozovala chudoba v roku 2003 asi 72 mil. ľudí. Eurostat používa na výpočet chudoby platový medián, teda plat, ktorý dosiahne polovica populácie. Podľa tejto štatistiky patria medzi chudobných obyvatelia, ktorí sú pod hranicou 60 % z tejto hodnoty.

SME 23.9.2005


Nemocnice sa boja odpojenia od energií

Niekoľkomiliónové dlhy nemocníc môžu spôsobiť ich odpojenie od vody, elektriny či plynu. Väčšina peňazí od zdravotných poisťovní ide totiž predovšetkým na lieky a zdravotnícky materiál, na platby za energie tak už peniaze väčšinou nie sú. Úplné prerušenie dodávok pitnej vody hrozí bratislavským nemocniciam, ktoré majú vyše sedemdesiatmiliónový dlh. "Ich vysoké dlhy chceme riešiť rovnako rázne ako v prípade iných neplatičov," povedal riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Daniel Gemeran s tým, že dostanú ešte nejaký čas na vyrovnanie dlhu. Odpájanie od energií takmer neustále hrozí aj nemocnici v Hnúšti. Ich celkový dlh voči dodávateľom energií sa vyšplhal na 7 miliónov korún, ale podstatnú časť z toho tvoria dlhy z minulosti. "Najviac sme dlžní plynárom, tí nám pravidelne hrozia odpojením od dodávok plynu," zdôrazňuje riaditeľ Ján Tóbik.

Pravda 28.9.2005


Nové občianske preukazy zrejme od januára 2006

cestovnypasslovak.jpg

Nové občianske preukazy vo formáte Európskej únie (EÚ) začne zrejme polícia vydávať od 15. januára budúceho roku. Poplatok za žiadosť o nový doklad by sa mal zvýšiť z doterajších 50 na 150 korún. Vyplýva to z návrhu zákona o občianskych preukazoch, ktorý dnes s pripomienkami odporučila kabinetu schváliť legislatívna rada vlády. Občianske preukazy vydané do účinnosti nového zákona budú v platnosti podľa údaja, ktorý je v doklade uvedený.

SME 27.9.2005


Ľudia s dvojitým občianstvom si budú môcť zvoliť podobu priezviska

Slovenskí občania, ktorí majú ďalšie štátne občianstvo, si budú môcť zvoliť používanie svojho priezviska v podobe, ktorá je v súlade s právom alebo tradíciou tohto druhého štátu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o mene a priezvisku, ktorý už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Zosúladiť sa tak má slovenské právo s rozsudkom Európskeho súdneho dvora.

Bleskovky 3.10.2005


Pendolino nám skráti cestu do Prahy

České dráhy vypustia začiatkom budúceho roku na trať medzi Prahou a Bratislavou rýchlovlak Pendolino. Vďaka rýchlosti 160 kilometrov za hodinu vlak podstatne skráti doterajšie vlakové spojenie medzi oboma metropolami. Podľa cestovného poriadku vlak, ktorý vyrazí z Bratislavy pred šiestou, dorazí do Prahy krátko pred pol desiatou. Doteraz potrebný čas na prekonanie tejto vzdialenosti 4,16 hodiny skráti pod štyri hodiny.

SME 6.10.2005


Slovenské zdravotníctvo v únii zaostáva

Slovenské zdravotníctvo je v Európskej únii niekde na chvoste. Zo štatistík vyplýva, že jeho úroveň je jedna z najhorších. Upozorňujú na to aj ľudia z Európskej komisie a OECD.

Pravda 7.10.2005


Agentúra Fitch zvýšila rating Slovenska

Slovenské reformy včera pochválila renomovaná ratingová agentúra Fitch. Rýchly ekonomický rast a zlepšovanie úverovej dôveryhodnosti ocenila zlepšením ratingového hodnotenia z A mínus na A. Rovnako hodnotí aj Česko, kým

Maďarsko a Poľsko sa prvýkrát ocitli pod Slovenskom.

SME 12.10.2005