Střípky-Čriepky 2005/12 ... Článek 01 (z 10)
Cesky ZnakSlovensky Znak ČS klub
Wellington
Střípky-Čriepky
internetová verze časopisu vydávaného
ČS klubem ve Wellingtonu
Číslo: 2005 / 12

Články: Volary
15 let od pádu železné opony
Dějiny zemí koruny české
Měsíc ve zprávách
Správy zo Slovenska a o Slovensku
Sportovní události
Trochu humoru
Aktuality a dopisy čtenářů
Klubovní zprávy
Závěrečná stránka
HTML verze pro tisk
Cesky Znak Stripky/Criepky Logo Slovensky Znak

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě

  Číslo 12 (No.12)

  Prosinec 2005 (December 2005)

  Ročník 16 (Vol. 16)


Třebechovice pod Orebemtrebechoviceznak.jpg

V době husitských válek bylo s tímto městem spojováno působení stoupenců Husova učení ve východních Čechách. Sídlilo tu totiž mocné bratrstvo, podle návrší Oreb zvané orebité, které náleželo k nejradikálnějším složkám husitského hnutí.

trebec~2.gifTřebechovice - Masarykovo náměstí
trebechovicekasna1675.jpg

Dnes stojí na Orebu, který je pouhým vršíčkem, kostel Božího těla z roku 1835, který nahradil původní kapli a pozdější dřevěnou renesanční svatyni se zvonicí. Městský kostel svatého Ondřeje býval gotický, jeho dnešní vzhled pochází z barokní přestavby v letech 1767-71. Na náměstí zaujme několik ukázek barokní plastiky - mariánský sloup a socha Nejsvětější Trojice z 18. století a kašna z roku 1675, která původně stávala na Václavském náměstí v Praze.

Největší třebechovickou atrakcí je však muzeum betlémů v sv. cípu náměstí. Může se pochlubit již téměř 130 soubory z nejrůznějších materiálů, příležitostně se vystavují i betlémy zapůjčené; na přelomu let 1996-97 tu bylo možné spatřit například i soukromý betlém prezidenta Václava Havla. Hvězdou první velikosti mezi muzejními sbírkami je však Třebechovický betlém, dílo lidových umělců Josefa Probošta a řezbáře Josefa Kapuciána, jehož figurky uvedl do pohybu za pomoci ozubených kol, soukolí a vačkových hřídelí třetí Josef - Friml. Dílo, staré více než 120 let, vznikalo po čtyři desetiletí. Zachycuje nejen známé biblické výjevy, ale i život českého městečka na konci 19. století. Mnoha figurkám dali autoři tváře svých spoluobčanů. Betlém je 7 metrů dlouhý, 3 metry široký a 2 metry vysoký. Figurky jsou vysoké 10 až 15 cm, celkem 51 se jich představuje v pohybu, dalších 120 je upevněno na pohyblivých pásech, zbývajících 180 je statických. Kromě nich tvoří betlém dalších 1531 předmětů, jako jsou stromy, obytné i hospodářské budovy, hudební nástroje, pohádkové hrady aj. Celý soubor se skládá z 2034 dílů vyřezaných ze dřeva. Vlastní betlém o váze 1200 kg je umístěn na 1800 kg těžkém pojízdném podvozku.

Třebechovický betlém patří mezi největší betlémy na světě. Patřil k nejobdivovanějším exponátům na Světové výstavě v Montrealu. Trvalou součástí muzea je od roku 1972. Město si své ojedinělé kolekce opravdu váží. Každý rok od prosince do února se tu konají příležitostné výstavy, jejich zahájení je spojeno s ohňostrojem, probíhají i další kulturní a společenské akce.

betlemtrebechovice1.jpgPouze část jednoho betlému

Převzato z knihy:

999 turistických zajímavostí České republiky

Knihu vydala Kartografie Praha, Františka Křížka 1,

170 30 Praha 7, E-mail: digiteam@kartografie.cz

homepage: www.kartografie.cz