Střípky-Čriepky 2006/05 ... Článek 07 (z 10)
Cesky ZnakSlovensky Znak ČS klub
Wellington
Střípky-Čriepky
internetová verze časopisu vydávaného
ČS klubem ve Wellingtonu
Číslo: 2006 / 05

Články: Volary
15 let od pádu železné opony
Dějiny zemí koruny české
Měsíc ve zprávách
Správy zo Slovenska a o Slovensku
Sportovní události
Trochu humoru
Aktuality a dopisy čtenářů
Klubovní zprávy
Závěrečná stránka
HTML verze pro tisk

Klubovní zprávy

Klub Čechů a Slováků ve Wellingtonu - PO. Box 27 332, Wellington29. Výroční schůze Klubu

Schůze se konala 30. dubna 2006 ve čtyři hodiny odpoledne u Baborů.

Omluvilo se 8 členů. Zápis z minulé schůze byl schválen, předsedkyně podala zprávu o klubu za rok 2005/06 a pokladník vysvětlil finanční situaci.

Novou předsedkyní byla zvolena Eva Ballard a výbor byl rozšířen o dva mladé členy Janu Hrtánkovou a Michala Šolce. Hana Enoka-Liska z výboru odstoupila.

V diskuzi jsme probrali hlavně akce, které se budou konat v nejbližší době, jako Eurofest 2006 a návštěva senátorů z České republiky. Další program bude projednán novým výborem na první výborové schůzce v červnu.

Schůze byla ukončena v 7:45 večer a dali jsme se do jídla. Výborná polévka, pečené vepřové se zelím a knedlíkem, lahůdkový a bramborový salát, český chléb a mnoho různých sladkostí, které zmizely velmi rychle, všichni si pochutnali.

Mnoho díků všem, kteří na schůzi přišli a zvláště těm, kteří také něčím dobrým k večeři přispěli.

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří mi celých 11 let pomáhali zastávat funkci předsedkyně, ať už jako členové výboru nebo klubu.

Jana BaborováStřípky - Čriepky na Internetu

Střípky - Čriepky jsou již dostupné na Internetu na klubovní webové stránce: www.csclubnz.org, kde můžete najít nejen časopis Střípky - Čriepky, ale i kontaktní informace, fotky z akcí a diskuzní forum. Stránky jsou prozatím v testovací verzi a budou postupně doplňovány.

Pokud chcete dostávat emailové zprávy o organizovaných akcích, nových funkcích na webu nebo o umístění nového čísla Střípky - Čriepky na webové stránky, zašlete email se svým jménem, adresou a kontaktními telefony na emailovou adresu: csclubnz@seznam.cz

Na stejnou emailovou adresu se můžete ozvat, pokud máte v elektronické podobě fotky z akcí a chcete je umístit na web.

Klubovní webovou stránku založil Michal Šolc na kterého se můžete obrátit máte-li nějaký nápad jak webovou stránku vylepšit.

Email na Michala je: michal.solc@seznam.czVýbor klubu Vám chce připomenout, že většině členům vyprší příští měsíc předplatné na Střípky - Čriepky a členství klubu.

Předplatné posílejte na: Czech and Slovak Club (inc.),

PO Box 27 332, Wellington

Pro více informací volejte pokladníka klubu

tel: 478 5977

nebo předsedkyni Evu Ballard tel: 06 368 9656


Smutné oznámení

Po delší nemoci zemřela 19. dubna v Denveru, USA paní Anica Škapová

Kamila tam okamžitě odletěla a tím měla možnost se s maminkou rozloučit.a zúčastnit se pohřbu.

Paní Anica oslavila své 85té narozeniny akorát právě před rokem v květnu.

Krajané přejí Kamile a jejímu otci upřímnou soustrast.Zemřel 12. března 2006 ve věku 78 let

pan Michal Sirový

michalsirovy.gifVlasta Sirová a Michal

poslední fotografie

Zemřel v České republice v Kvasicích kam odešel z Austrálie kde žil od roku 1968 až po dobu kdy se oženil s paní Vlastou Tesaříkovou před několika lety.

Pan Michal Sirový měl těžký život, strávil 12 let v táborech nucených prací a nejdéle v Jáchymovských dolech. Jeho vzpomínky z té doby byly popsány v několika číslech Střípků v roce 2001 a 2002.

Paní Vlasta Sirová-Tesaříková napsala již mnoho veršů pro Střípky a též složila tuto píseň ZA MICHALEM:


            Smutná píseň

            V stesku se srdce utápí

            cesta loučení je smutná

            raděj bych zpívala o mládí

            a o tom jak polibek chutná

 

            Nemohu kruté je rozcestí

            kde naše cesty se dvojí

            nelze již zpívat o štěstí

            když to vše tolik bolí

 

            Odešels odkud není návrat

            mě obklopuje tíseň

            a v nitru jímá teskná závrať

            pro tuto smutnou píseň

 

            Samotě odevzdána jít

            musím dál po cestě své

            v bolestném srdci pouze mít

            vzpomínky bezedné.

Vlasta Sirová, Kvasice, ČR