Střípky-Čriepky 2006/10 ... Článek 07 (z 10)
Cesky ZnakSlovensky Znak ČS klub
Wellington
Střípky-Čriepky
internetová verze časopisu vydávaného
ČS klubem ve Wellingtonu
Číslo: 2006 / 10

Články: Volary
15 let od pádu železné opony
Dějiny zemí koruny české
Měsíc ve zprávách
Správy zo Slovenska a o Slovensku
Sportovní události
Trochu humoru
Aktuality a dopisy čtenářů
Klubovní zprávy
Závěrečná stránka
HTML verze pro tisk

Aktuality a Dopisy čtenářůGenerální konzulát České republiky v Sydney

V Sydney dne 18. 9. 2006

Vážení krajané,

Generální konzulát ČR v Sydney si vás dovoluje informovat o novém prohlášení Vlády České republiky. Vzhledem k našemu přesvědčení o tom, že níže uvedené sdělení se přímo dotýká či může zaujmout některé členy naší krajanské komunity v Austrálii a na Novém Zélandu, prosíme tímto o vaši pomoc při zajišťování co možná nejširší publicity prostřednictvím vašich nástěnek, internetových stránek, časopisů či předání těm, o nichž víte že je jim určeno především.

Vláda České republiky vyjádřila ve svém prohlášení z 24. srpna 2005 své hluboké uznání všem osobám z řad někdejších československých občanů, zejména německé národnosti, žijícím před druhou světovou válkou na území dnešní České republiky, které v období hitlerovské agrese zůstaly věrny ČSR, aktivně se podílely na boji za její osvobození, případně byly perzekvovány nacistickým režimem. Vláda ČR zároveň vyjádřila politování, že se některé z nich po válce nedočkaly zaslouženého uznání a namísto toho byly v rozporu s tehdy platnou legislativou postiženy v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v poválečném Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu. Všem takto postiženým, bez ohledu na jejich pozdější státní příslušnost a místo pobytu, vyjádřila vláda České republiky svou omluvu.

V souladu s tímto usnesením a s finanční podporou české vlády se v současné době realizuje dokumentační projekt, jehož zpracovatelem je Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem a Národním archivem v Praze. Úkolem projektu je zmapovat historii odpůrců nacismu z řad někdejších občanů Československé republiky, podchytit a shromáždit svědectví o jejich životě a přínosu v boji za evropskou demokracii. Zároveň má projekt seznámit s osudy těchto antifašistů nejširší veřejnost. Jeho výsledky budou proto zpřístupněny nejen v odborných studiích a edicích, ale rovněž i ve formě putovních výstav, rozhlasových a filmových dokumentů, mezinárodních konferencí a vzdělávacího projektu obracejícího se k žákům základních a středních škol. Trvale budou výsledky projektu od podzimu 2008 zpřístupněny ve stálé expozici v Muzeu města Ústí nad Labem.

Projekt je dokladem zájmu, jaký česká společnost projevuje o ty historické jevy a události a o tradice, k nimž se dnes hlásí demokratická Evropa. Právě k nim patří i odkaz aktivních odpůrců nacismu v českých zemích.

V zájmu přispět k prohloubení historické paměti se zpracovatelský tým obrací na mezinárodní veřejnost s touto výzvou:


1. Patříte mezi antifašisty z řad občanů někdejší Československé republiky?

2. Jste příbuzní nebo známí takových osob?

3. Máte k dispozici zajímavá svědectví o jejich činnosti, popř. fotografie či jiné dokumenty?


 Ozvěte se nám!

Uvítáme každou pomoc, která napomůže vytvořit a doplnit tento historický obraz.

                                 

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

                                                 Vlašská 9, 118 40 Praha 1

                                                                   Česká republika                      Tel.: 00420257531122, Fax: 00420257532553

              e-mail: antifa@usd.cas.cz; Internet: www.usd.cas.czV Sydney dne 5. 10. 2006

Vážení Krajané,

neuplynula dlouhá doba od chvíle, kdy jsem vstoupil do úřadu v Sydney, přesto pociťuji jakýsi hlubší pocit důvěry k této zemi a k lidem, se kterými se zde setkávám. Měl jsem možnost poznat osobně mnohé z Vás a díky Vašim životním příběhům a zkušenostem nahlédnout do života „našinců“ v Austrálii. Moc si přeji, aby podobných vřelých a příjemných setkání s Čechy, Moravany, Slezany a samozřejmě i Australany, kteří mají historické spojení či sympatie s naší zemí, bylo ještě více.

Přes poměrně krátkou dobu mého působení se v úřední agendě konzulátu odehrály důležité události. Dovolte mi, abych Vás s nimi seznámil.

Na začátku bych se rád zmínil o nové proceduře vydávání pasů s biometrickými prvky. Jak jsem naznačoval ve svém posledním dopise, jejich vydávání je složitější než v minulosti a žadatelé i náš úřad se tak potýkají s novými problémy. Mnohé nepříjemnosti se snažíme řešit za pochodu, jiné budou odstraněny v blízké budoucnosti, některé jsou ale řešitelné jen změnou zákona. Věřte, že Vaše připomínky i naše návrhy předáváme odpovědným institucím v České republice ve snaze o nápravu možného. Snažíme se také získávat informace a zkušenosti od kolegů z ostatních zemí Evropské unie, kteří stejně jako my zavádějí nový typ pasů pro své občany. V této souvislosti chci podotknout, že i naši evropští sousedé řeší podobné „dětské“ nemoci nových pasů.

V naší snaze vyjít českým občanům vstříc, a to nejen při vyřizování pasů, zavádíme od 1.listopadu nové úřední hodiny generálního konzulátu v Sydney. Novinkou je nejen prodloužení úředních hodin během pracovního týdne, ale také mimořádná možnost vyřídit úřední záležitosti některou sobotu v měsíci. Tyto pracovní soboty bude generální konzulát vyhlašovat vždy s dostatečným předstihem prostřednictvím webové stránky a krajanského tisku a klubů. Nové otvírací hodiny jsou samozřejmě k nahlédnutí na našich webových stránkách (www.mzv.cz/sydney) a budou distribuovány tradičním způsobem do všech koutů Austrálie a na Nový Zéland.

Dalším krokem, jak být blíže k Vám - našim občanům- je vyjíždět za Vámi na mimořádné konzulární dny. Zatím se uskutečnily v Brisbane a na Gold Coast, ale naplánovány jsou i do dalších míst Austrálie a Nového Zélandu. Vím, že vzhledem k rozlehlosti kontinentu mohou mnohým stále připadat služby českého konzulátu i přes všechnu snahu vzdálené,

Dokončení na příští stránce: