Střípky-Čriepky 2006/10 ... Článek 08 (z 10)
Cesky ZnakSlovensky Znak ČS klub
Wellington
Střípky-Čriepky
internetová verze časopisu vydávaného
ČS klubem ve Wellingtonu
Číslo: 2006 / 10

Články: Volary
15 let od pádu železné opony
Dějiny zemí koruny české
Měsíc ve zprávách
Správy zo Slovenska a o Slovensku
Sportovní události
Trochu humoru
Aktuality a dopisy čtenářů
Klubovní zprávy
Závěrečná stránka
HTML verze pro tisk

Klubovní zprávy

Klub Čechů a Slováků ve Wellingtonu - PO. Box 27 332, Wellington


p1010085cr.jpgPředem bych chtěl poděkovat Janě a Jirkovi Baborů, které jsem pozval i s několika členy klubu kteří se znají s mojí dcerou Sonjou na večeři do Valentines restaurace. Jelikož některým pozvaným nevyhovoval čas tak Jana Baborová navrhla, že bychom se mohli sejít u nich a přemluvila manžela (šéfkuchaře, který dodává recepty pro Střípky,) aby on uvařil něco z české kuchyně. Navařil několik druhů jídel, španělské ptáčky, svíčkovou, knedlíky a rýži, též upekl koláč a bábovku.

Dcera žije již 15 let v Austrálii a asi tak jednou za rok přiletí do Wellingtonu na dovolenou. Tentokráte ji skoro neuvidím. Letěla na Jižní Ostrov kde bude trampovat. Ráda chodí na šestihodinové procházky lesem a doma též trénuje na kajaku. Je velmi aktivní. Vpravo Sonja, redaktor, Jana a Jirka Babor, Michal a Jana Šolcovi a D. Vokatá. Redaktor


s3500492cr.jpgNěkolik členů rodiny zesnulého honorárního konzula zakladatele našeho klubu ve Wellingtonu pana Mirka Paulika, který byl též velmi aktivním malířem obrazů. Maloval hlavně portréty. Vyučoval v Odlins Gallery a právě zde, dnes 20. září při výstavě obrazů, též některých, které maloval Mirek měl proslov jeho velmi dobrý kolega pan John Hamlin a připomněl nám Mirka a ocenil též jeho práci. Paní Danuška Pauliková je druhá vlevo.

Výstavy se též zúčastnilo několik členů klubu. Redaktor


Oběd ve Valentines

Jak bylo oznámeno v minulém čísle, 29. října se sejdeme ve 12:00 hodin ve Valentines na oběd. Členové, kteří zaplatili členské příspěvky na rok 2006/2007 mají oběd zdarma, pro ostatní je cena $17.90, nápoje se platí zvlášť.

Poslední změny oznamte telefonicky předsedkyni Evě Ballard:

Tel: 06 368 9656 nebo mobil: 027 244 7969Piknik v listopadu

Náš listopadový piknik se bude konat v neděli 26. listopadu odpoledne na obvyklém místě v Belmont Domain. Přijďte kdykoliv po dvanácté hodině (nebo i dříve pokud chcete obědvat brzy), zaberte jedno barbecue a můžete začít s opékáním. Přineste si na co máte chuť, přijďte na celé odpoledne nebo jenom na chvíli. Je tam možnost zahrát si tenis, prostor na volejbal nebo se ochladit v řece, pro děti i pár houpaček.

V roce 2007 se zde sejdeme 28. ledna.

Předsedkyně 

Pokračování z předešlé stránky:

věřte však, že výše uvedená opatření jsou zcela bezprecedentní a žádný jiný český úřad v zahraničí je v této míře nepodnikl. Doufám, že tyto změny Vám přinesou větší komfort při vyřizování úředních záležitostí a ulehčí kontakt s českým státem. Vysoce hodnotím naši dosavadní spolupráci a vážím si trpělivosti Vás i našich zaměstnanců při vyřizování složité a náročné konzulární agendy. Věřím, že tyto dobře míněné vstřícné kroky oceníte.


Vážení krajané,

těším se na naše další setkávání, na Vaše zkušenosti, životní příběhy i pracovní kontakty. Kromě přání pevného zdraví Vám všem - chci také popřát České republice vše nejlepší k jejím brzkým narozeninám! Vedle lepšího zdraví bych rád, aby se jí dostával dostatek čestných lidí s odvahou, trpělivostí a pevným odhodláním dobře sloužit své zemi.


                                                                                                                                          Váš

                                                                                                                                          Vít Kolář

                                                                                                                                          generální konzul