Střípky-Čriepky 2006/11 ... Článek 07 (z 10)
Cesky ZnakSlovensky Znak ČS klub
Wellington
Střípky-Čriepky
internetová verze časopisu vydávaného
ČS klubem ve Wellingtonu
Číslo: 2006 / 11

Články: Volary
15 let od pádu železné opony
Dějiny zemí koruny české
Měsíc ve zprávách
Správy zo Slovenska a o Slovensku
Sportovní události
Trochu humoru
Aktuality a dopisy čtenářů
Klubovní zprávy
Závěrečná stránka
HTML verze pro tisk

Aktuality a Dopisy čtenářůGenerální konzulát České republiky v Sydney

                                            V Sydney dne 17. 10. 2006

Vážení krajané,

dovoluji si vás informovat o připravované změně otevíracích hodin Generálního konzulátu České republiky v Sydney.

Tuto změnu zavádíme, abychom vyšli vstříc vašim potřebám. Během vašich návštěv na úřadě zaznívala žádost o úpravu úředních hodin tak, aby bylo otevřeno navíc ještě další odpoledne v týdnu. Současně jsme zaregistrovali snížení počtu návštěv v pondělí, které se tak stalo nejméně vytíženým dnem v týdnu.

S ohledem na výše uvedené jsem rozhodl o úpravě úředních hodin s účinností od 1. 11. 2006 takto:

Po - zavřeno

Út - 9.00 - 11.30 a 13.30 až 15.30

St - 9.00 - 11.30

Čt - 9.00 - 11.30 a 13.30 až 15.30

Pá - zavřeno

V souvislosti se zavedením nového systému vydávání cestovních pasů s biometrickými prvky, které zvýšilo nároky na osobní přítomnost žadatele na našem úřadě (při podání žádosti i při vyzvednutí nového pasu), jsme se rozhodli vyjít vstříc potřebám těch z vás, kteří bydlí ve větší vzdálenosti od Sydney a návštěva během pracovního týdne jim činí značné potíže.

Budeme proto zavádět přibližně jednou v měsíci zcela mimořádné úřední hodiny v sobotu dopoledne od 9.00 do 11.30. Informaci o tom, kterou sobotu bude otevřeno pro veřejnost, bude vždy s předstihem zveřejněna na našich internetových stránkách a v krajanském tisku.

Doufáme, že výše uvedené změny zlepší kvalitu našich služeb veřejnosti a vyjdou vstříc vašim potřebám a požadavkům.

              S pozdravem

              Mgr. Vít Kolář

            generální konzul28.říjen - Den vzniku samostatného Československa

Dne 28.října roku 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějiny.

Historické souvislosti

masaryk3sm.jpgT.G. Masaryk

Většina české společnosti nikdy nepřijala rakousko-uherský stát za svůj. Vyhlášením první světové války roku 1914 došlo k odsunutí národnostní otázky ve smíšeném Rakousko-Uhersku do pozadí. Počáteční snaha českých politiků o prosazení samostatnosti byla hned v zárodku potlačena represemi a tak se česká politika víceméně odmlčela. Jedinou skutečnou "válku proti centrálním mocnostem" vyvíjel pouze český exil v čele s T. G. Masarykem a úzký kroužek příznivců, kteří pod vedením Edvarda Beneše vytvořili tajnou organizaci Mafie. Svůj významný podíl měli i přes rozsáhlou cenzuru novináři, herci a spisovatelé.

28. říjen 1918. V průběhu roku 1916 sestavili T. G. Masaryk,

benes_edvard2sm.jpg E. Beneš stefanik_milan_rastislav1sm.jpg M. Štefánik

Edvard Beneš a M. R. Štefánik pozdější Československou národní radu, která se stala hlavním orgánem protirakouského odboje. Silnou podporu nalezli v československých zahraničních legiích, které se nejvýrazněji uplatnily na ruské jihozápadní frontě v létě 1917 při bitvě u Zborova. České veřejné mínění radikalizovalo teprve až na počátku roku 1917. Velký vliv na tuto situaci měl tzv. Manifest českých spisovatelů, který v květnu koncipoval básník, dramaturg Národního divadla a člen Mafie Jaroslav Kvapil. Domácí politici se objevili na scéně až při Tříkrálové deklaraci na počátku ledna 1918. Deklarací byl zahájen společný postup za osamostatnění doma i v zahraničí.

rasin_alois4sm.jpgA. Rašín

Odstraňování německých nápisů. V rámci vyhlášení a udržení samostatnosti bylo jednou z nejpalčivějších otázek zásobování rakouských vojsk vývozem potravin z Česka. Intenzivně se tím zabývala zemská hospodářská rada pod vedením Antonína Švehly, která se snažila zatajit a udržet doma co největší množství zásob. V reakci na tuto krizovou situaci byla vyhlášena na 14. října 1918 generální stávka a v městě Písek byl rozšířen leták vyhlašující vznik republiky. Během převratu byly strhány symboly mocnářství a ve městě zavlály trikolóry. Ještě téhož dne ale bylo vyhlášení republiky odloženo, revoluční dav se rozprchl a do města byl přidělen oddíl uherských vojáků. Monarchie vydržela dalších 14 dnů.

Dne 28. října 1918. V ranních hodinách převzali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu. Následně se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Navečer vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu.

Do předsednictva Národního výboru byli zvoleni Vavro Šrobár, Alois Rašín, František Soukup, Antonín Švehla a Jiří Stříbrný.

Rozloha První republiky

znak_cr_1920.jpgZnak Československé republiky 1920

Dva týdny před koncem války tak vznikla tzv. "První republika", což je dodnes označení pro Československo v období od roku 1918 až do vzniku Mnichovské dohody v roce 1938. První republika zahrnovala území Čech, Moravy, Českého Slezska (jižní část Slezska), Slovenska a Podkarpatské Rusi. Na jejím území se hovořilo více než půl tuctem jazyků - česky, německy, slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky, různými nářečími Ukrajiny, romsky, rumunsky, jidiš apod.

Rádio Praha 28.10.2006