Střípky-Čriepky 2007/03 ... Článek 07 (z 10)
Cesky ZnakSlovensky Znak ČS klub
Wellington
Střípky-Čriepky
internetová verze časopisu vydávaného
ČS klubem ve Wellingtonu
Číslo: 2007 / 03

Články: Volary
15 let od pádu železné opony
Dějiny zemí koruny české
Měsíc ve zprávách
Správy zo Slovenska a o Slovensku
Sportovní události
Trochu humoru
Aktuality a dopisy čtenářů
Klubovní zprávy
Závěrečná stránka
PDF verze ke stažení (3.7MB) | HTML verze pro tisk

Aktuality a Dopisy čtenářůVeľvyslanec Slovenskej republiky, Dr. Peter Prochácka – Canberra

Dom zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Letný kurz slovenského jazyka pre krajanov

Dom zahraničných stykov MŠ SR (ďalej len “DZS MŠ SR”) si Vás dovoľuje informovať, že v termíne od 08.7.2007 do 04.08.2007 sa uskutoční 11. ročník letného kurzu slovenského jazyka pre krajanov v Banskej Bystrici, ktorý organizuje DZS MŠ SR v spolupráci s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Kurz je určený krajanom z celého sveta, ktorí majú záujem o zdokonalenie sa v materinskom jazyku alebo o získanie základných poznatkov zo slovenčiny. Kurz pozostává z 52 vyučovacích hodín slovenského jazyka, 52 vyučovacích hodín výberových tém (geografia SR, história SR, slovenská literatúra, staré remeslá, folklór, umelecký prednes, ochotnícke divadlo, prekladateľstvo), z horskej turistiky so sprievodcom a zo štyroch dní odbornej exkurzie po Slovensku.

V prílohe listu Vám zasielame záväznú prihlášku pre 1 účastníka na uvedený kurz. Riadne vyplnenú prihlášku s odporúčaním krajanskej organizácie, respektíve príslušného zastupitelského úradu SR, je potrebné zaslať najneskôr do 25.5.2007 do DZM MŠ SR, Levická 3, 821 08 Bratislava, fax: 00421-2-50 10 96 40.

(O přihlášku si můžete požádat při schůzi v klubu, nebo zavolejte do redakce tel: 04-478 5977)

 

Akceptačný list kandidáta zašle DZS MŠ SR priamo na adresu záujemcu. V prípade väčšieho záujmu o účasť na kurze je možné prihlášku ďalšieho záujemcu odposlať a v prípade, že bude voľné miesto, budeme akceptovať aj ďalších záujemcov. Jednou z podmienok akceptácie je minimálny vek 18 rokov. Pobytové náklady za účastníkov (strava, ubytovanie, poplatok za kurz, exkurzie a štipendium á 500,- Sk) hradí DZS MŠ SR. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám. Dovoľujeme si touto cestou upozorniť na nutnosť zdravotného poistenia účastníkov kurzu vo svojej krajine, nakoľko DZS MŠ SR nehradí liečebné náklady vzniknuté počas pobytu na Slovensku.

Dovoľujeme si Vám touto cestou poďakovať za spoluprácu.

       S pozdravom PhDr. Zlatica Havlíková – riadteľka, e-mail: kurzy@dzsms.sk Web: www.dzsms.sk


 

 Dopis od Ing. Aleny Kulheimové z Uherského Hradiště

Pane šéfredaktore, Váš odchod z redakce by byla pro Střípky nenahraditelná škoda!

Nemůžete nechat redakční práce!

Vaši čtenáři Vás potřebují! Pod Vašem vedením jsou Střípky velice zajímavé. Je tomu 10 let, co jsem navázala s redakcí Střípků přímý kontakt.

Uherské Hradiště tento rok oslavuje 750. výročí svého založení a já jsem Vám vděčna spolu s Hradišťany za propagaci našeho města ve světě.Nová znělka a logo oslav 750. výročí založení města Uherské Hradiště 1257 – 2007

O další lednovou zajímavost se postarali představitelé města a Klubu kultury na reprezentačním plesu, na němž měla svoji premiéru oficiální znělka a logo oslav 750. výročí založení Uherského Hradiště. Autorem znělky je nejznámější hradišťský primáš, muzikant Jiří Pavlica, autorem loga je ředitel Klubu kultury Mgr. A. Antonín Mach.

Založení královského města bude v průběhu roku 2007 připomínat řada tradičních i mimořádných kulturních, uměleckých a společenských akcí. Za všechny uveďme alespoň výstavu “Proměny města 2007 – od sametu po revoluci”, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, národní zahájení Dnů evropského dědictví nebo Mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových muzik.

Vrcholem oslav pak bude kulturní program připravovaný na 14. října, při kterém zástupci města pokřtí knihu o historii a současném životě města s názvem Uherské Hradiště – královské město na řece Moravě.

Zpravodaj města Uherské Hradiště 2/2007


Dopis od paní Vlasty Sirové – Tesaříkové z Kvasic

Milý pane Knotek,

včera jsem obdržela lednové číslo Střípky – Čriepky, děkuji Vám.

Vzhledem k tomu, že odcházíte z funkce redaktora, tohoto skvělého měsíčníku, kde jste také pokladníkem, považuji za nutné vyříditi Vaše pohledávky, proto jsem dnes v Kroměříži navštívila jednak Směnárny a též banku ČSOD, avšak momentně mně nikde nemohli směniti ihned naše Kč za AUD, neboť prý AUD nemají a musejí si je na přání zájemce objednat. Já mám momentálně doma již jen posledních 50 AUD a ty Vám také zde v dopisu zasílám.

Sdělte mně prosím kolik ještě dlužím za zasílaný měsíčník Střípky – Čriepky, který jsem si ráda vždy ve vzpomínkách na naše krajany pročítala a do kterého jsem ráda někdy přispívala svými veršíky.

Přeji Vám, milý pane Knotku, aby se Vám povedlo tento skvělý měsíčník pro naše krajany udržeti a zasvětiti do práce redaktora nového, stejně tak oddaného a schopného pracovníka jakým jste byl po celá dlouhá léta Vy. Když jsem četla Vaše zprávy z ČR i jiné, vždy jsem Vás obdivovala, jak to vše zvládnete, byla to denní namáhavá a obětavá práce za kterou Vám patří velký dík našich krajanů a všech čtenářů.

Děkuji Vám proto také i já a přeji Vám hodně zdraví do odchodu na zasloužený odpočinek.

Zdravím všechny pracovníky redakce i všechny krajany.

Vlasta Sirová - Tesaříková, ČRRedaktor děkuje za pochvalné dopisy a omlouvá se, že nemá místo uveřejnit všechny které došli do redakce. Též telefonáty od zdejších odběratelů tohoto měsíčníku.